ไปพัฒนาโรงเรียนบ้านหุบพริก


                               ไปพัฒนาโรงเรียนบ้านหุบพริก ต.ดานท่าตะโก                                                อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
                     ตัดกระดาษจัดบอดร์ และทาสีสนาม ที่นั่ง  
   


               ซึ่งชมรมของเรา ที่ชื่อว่า ทำด้วยใจไปด้วยกัน  ได้มีความเห็นว่าเราอยากไปพัฒนาโรงเรียนที่ห่างไกลความเจรฺิญ และไม่ค่อยมีงบประมาณเข้าถึง เรยได้สำรวจโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี ว่าเป็นโรงเรียนไหน แต่โรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญมีเยอะมาก แต่งบประมาณที่เราจะไปช่วยมันมีไม่มากนักเรยหา โรงเรียนที่อยู่ใกล้ที่สุดรุ่นพี่ที่อยู่ในชมรมเราได้เสนอโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเขามา นั้นคือโรงเรียนบ้านหุบพริก ซึ่งเราได้ไปตรวจสอบกันแล้วว่ามันเป็นความจริง พวกเราเรยพากันไปพัฒนาโรงเรียนบ้านหุบพริก ต.ดานท่าตะโก จ.ราชบุรี นี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น อาจจะช่วยได้ไม่มากนัก แต่ก็ช่วยพอกำลังของพวกเรา เราได้ไปจัดบอดร์ หน้าชั้นเรียนทุกชั้น ทาสีสนามวอลย์เล่บอล ท่าโกปะตูของฟุตบอล และที่นั่งต่างๆๆที่ได้ก่อด้วยอิฐบล๊อก ชาบด้วยปูนไว้ ไม่มีการทาสี เราเรย ทาสีให้มันหน้านั่งขึ้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น