วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

งานคุรุปริทัศน์


  งานคุรุปริทัศน์ ของหมาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2556  
ในวันนี้ก็จะมีการนับเสนอ สื่อการเรียน การสอนของทุกๆๆเอก เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเอก อื่นๆๆ
ซึ่งเอกของเรา ได้จัดการนำเสนอ ด้วยการตัดกระดาษ เป็นรูปต่างๆๆ เพื่อนำไปจัดบลอด์ ให้ดูสวยงาม และน่าดูยิ่งขึ้น โดยทำเอง สามารถช่วยประหยัดค่าใช่จ่าย และเกิดประโยชน์ ต่อตนเองที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย อีกทั้งยังมีความเพลิดเพลิง สนุกสนาน ในการทำ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น